FÖRELÄSARE

& MASSAGETERAPEUT

FÖRELÄSARE

& MASSAGETERAPEUT

Idag satsar företag och organisationer på att höja medarbetarnas yrkeskompetens. Det är bra. Jag och många med mig vill att det ska bli lika självklart att satsa på livsstilskompetens, d.v.s. kompetens om hur kropp och knopp fungerar, och hur man bäst tar hand om dem!

Jag kommer gärna ut till er arbetsplats och föreläser. Jag utlovar energi, nyttig kunskap och många igenkänningsmoment!

REFERENSER

Logotyp Edekyl.
Logotyp Epiroc.
Logotyp Svenska kyrkan.
Logotyp Wani El.
Logotyp Zilenzio.
Logotyp ÖBO.