Karin Lindblom - Wellnessbyme hälsoföreläsningar.

Hälsoföreläsning – med eller utan workshop

Hälsoföreläsning – med
eller utan workshop

Mår du bra är det lättare för dig att vara med och skapa en god och utvecklande arbetsmiljö.

Jag kopplar samman hur personlig hälsa/välmående och riktigt god arbetsmiljö hänger ihop. Jag anser att det är en av de viktigaste byggstenarna för att få engagerad personal som tillsammans arbetar för företagets bästa. Att ge rätt förutsättningar för att skapa hållbara medarbetare på våra arbetsplatser är säkert med på varje chefs agenda, men blir lätt något man skjuter på framtiden. Det vill jag ändra på!

Jag vill med min föreläsning och hälsoarbete GE ENERGI. På ett positivt sätt, utan pekpinnar, motivera den enskilda individen till hälsosamma förändringar vad gäller den egna hälsan, så som kost, motion, stress, sömn och återhämtning. Jag påstår att det aldrig har varit viktigare att prioritera just detta. Jag tror att många vet vad de vill förändra, de saknar bara motivationen och lusten, och det är just den jag vill väcka.

Detta skall vara en del att av ert arbete att möta Arbetsmiljöverkets riktlinjer kring att motverka stress och ohälsa på arbetsplatsen (AFS 2015:4)


Innehållet i föreläsningen, utan inbördes rangordning, där vi plockar av innehållet efter era önskemål. Jag byter gärna ut eller lägger till punkter som vi tillsammans väljer.

o   Hållbara medarbetare.
o   Livet likt ett cykelhjul.
o   God hälsa är inte bara fysiskt välmående.
o   Har vi tid att inte prioritera vår hälsa?
o   Arbetsglädje och känslan av mindre stress.
o   Pulshöjande aktivitet! Varför det är så viktigt.
o   Sömnens betydelse.
o   Hur är du med och påverkar arbetsmiljön?
o   Återhämtning! Var tankar du ny energi?

Vi sätter tillsammans ihop tidsramen, med eller utan workshop efteråt. Kanske vill ni ha uppföljning några månader senare. Kontakta mig för offert och förslag på upplägg.

Referenser:

Exempel på kunder: Edekyl & Värme, Arver Lastbilar, ÖBO, Zilenzio, Epiroc, Wani, Metsä Tissue, Svenska Kyrkan m. fl.

Tveka inte att kontakta mig för personlig kontakt med mina referenser.